woensdag 16 mei 2012

De vlinder- en bijentuin is weer open!

De opening op zaterdag 12 mei was een leuke happening. Allereerst waren er de kinderen van de natuurclub van de Schoolsteeg. Zij zochten en vonden rupsen in de Vlindertuin. De kinderen hebben een stukje grond in de vlindertuin ingezaaid met een mengsel voor bijenvriendelijke bloemen. Daarna heeft wethouder Joyce Oskam een interessante toespraak gehouden over het belang van de vlindertuin en vlinders in het algemeen. Ze bedankte iedereen die het mogelijk hebben gemaakt dat het pad is verhard. Daarna knipte de wethouder symbolisch een lint waaraan een vlinderballon zat door, zodat die wegvloog. Met een kaartje eraan, dat de vinder bij Janny een potje honing kan ophalen. Het was een geslaagde ochtend.