donderdag 17 november 2011

Vlindertuin matcht met Randijk en Hofland Hoveniers!

De werkgroep Vlindertuin heeft deelgenomen aan de matchbeurs op 17 november in de Lisidunahof. De match met Randijk Bamboekwekerij is daar officieel (door de notaris) bekrachtigd

(Het lichten, scheuren, herplanten en begrenzen van de miscanthus). De tegenprestatie is een vermelding in de vitrine van de vlindertuin en met  enkele mensen van de werkgroep een paar uur helpen bij Randijk (dit wordt nog concreet uitgewerkt). De tweede match is gemaakt met Hofland Hoveniers Heiligerbergerweg. Zij leveren ongeveer 10 sleedoorns en 10 meidoorns van 125 - 150 centimeter hoog. Goed voor vlinders en bijen. Ze worden links en rechts van het hek geplant om op den duur een lekker prikkende haag te krijgen.

Werkochtend woensdag 16 november 2011

Wij hebben ons deze ochtend bezig gehouden met het planten van een paar honderd bolletjes. Wij hebben voornamelijk geplant langs het pad doorhet bos. Geplant is: zomerklokjes (leucojum aestivum), Dubbele bosanemoon (anemone nemorosa), knikkende vogelmelk (ornthgolum nutans), wilde hyacinten (hyacinthes non scripta), daslook( allium ursinum), gele bosanemoon (anemone ranunculoides) en de oosterse sterhyacint (scilla siberica). De bolletjes komen van kwekerij Heliant. Wij wachten in spanning af wat wij in het voorjaar zien bloeien.

De imkers hebben zaterdag 12 november gewerkt aan het snoeien van bomen en het zetten van dikkere palen voor de houtwal.

De volgende werkochtend is op woensdag 14 december.