woensdag 6 juli 2022

Bezoek van De Groene Belevenis

Vrijwilligers van De Groene Belevenis op excursie in de Vlinder-en bijentuin en het voedselbos. Hans Peter Reinders geeft uitleg over wat een voedsel beoogd te zijn.


 

20 juni 2022 - Bezoek van jongeren uit Moldavië

Een groepje van 6 Moldavische jongeren waren een week op bezoek in Nederland. Zij bezochten allerlei projecten in Nederland. Ze overnachtten in gezinnen van de Protestantse gemeente in Leusden.
Op maandag 20 juni bezochten ze in de vlinder- en Bijentuin.


 De zelf meegebrachte lunch werd in het zonnetje gebruikt in de vlindertuin.


 Teun van Dalen geeft hen een  kijkje in een bijenvolk.

Janny Jochemsen geeft een rondleiding door de vlindertuin en het voedselbos.

zaterdag 25 juni 2022

Vlindertuin doet mee aan de Buitenweek Leusden 2022

Heerlijk buiten spelen? Doe dan ook mee aan de activiteiten in de vlindertuin!

Activiteiten:
-    Vlinder-kijk-route lopen
-    Kaarsje rollen van bijenwas
-    Kleivlindertje schilderen
-    Bijenkoningin zoeken in observatiekastje

De activiteiten worden aangepast aan de volgende leeftijdsgroepen:
Vlinder-kijk-route     leeftijd 4-6 jaar
Vlinder-kijk-route     leeftijd 7–10 jaar

Wanneer?
Op vrijdagmiddag 1 juli. Vanaf 15.00 uur.
Meedoen, geef je dan nu op.

Opgeven én alle andere activiteiten bekijken kan via de website van
Leusden in beweging

Project bloemenakker

Alweer een aantal jaren geleden zijn we  begonnen  de bloemenakker in te zaaien met eenjarige wilde bloemen en met de verkoop van de bloemenplukbon.  Met de opbrengst van de bloemenplukbon kon de akker elk jaar weer ingezaaid worden. Een probleem is echter de groeiende onkruiddruk.  Met andere woorden de niet gewenste (on)kruid zaden en wortels groeien harder dan het bloemenzaad dat wordt gezaaid. Dat betekent steeds minder plukbloemen.

Omdat veel mensen toch genieten van  het plukken van bloemen  en de bloemenpracht proberen we op verschillende manieren  de onkruiddruk te verminderen en de bodemstructuur te verbeteren.


 

 


 

 

Zo hebben de vrijwilligers bijvoorbeeld dit  voorjaar een klein gedeelte van de akker handmatig zoveel mogelijk vrijgemaakt van onkruidwortels en vervolgens ingeplant met vooraf gekweekte (meerjarige)  bloemen. Als dit succesvol blijkt te zijn, gaan we daar in de komen de jaren mee verder. Het andere deel is weer ingezaaid met eenjarige akkerbloemen.


 

 


 

 

Het is echt een meerjarenplan waar op verschillende manieren geprobeerd  zal worden de onkruiddruk zodanig te verminderen dat  het als  plukakker behouden kan blijven.Dat brengt kosten met zich mee en gelukkig hebben we een aantal bedrijven bereid gevonden ons hiervoor een financiële ondersteuning te geven.

Foto van links naar rechts:
Evelien Houwer             projectontwikkelaar van Wijnen
Maarten Reeze               adjunct-directeur projectontwikkeling
Jantine van de Laan       penningmeester vlindertuin/bloemenakker
Robbert van Dijk           vrijwilliger      vlindertuin/bloemenakker 


Wij zijn geweldig blij met de donaties. Onze hartelijke dank gaat uit naar: